ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању литерарног конкурса
„Руски језик Пријатељства“

I Општа обавештења

Литерарни Конкурс „Руски језик Пријатељства“ одржава се у оквиру одржавања Образовног маратона „Актуелна Русија“ за учеснике манифестације.

II Циљ конкурса

Циљ Конкурса: популаризација руског језика као средства комуникације

III Организатори конкурса

3.1. Организатор Конкурса је:

– Аутономна некомерцијална организација за подршку развоја регионалне и међународне сарадње „Центар за стратешке пројекте“

3.2. Организатори литерарног Конкурса формирају Организациони комитет који одређује састав жирија и омогућава одржавање Конкурса

IV Учесници конкурса

Само регистровани учесници Образовног маратона „Актуелна Русија“ у Србији на сајту www.actualrussia.rs могу бити учесници литерарног Конкурса.

Учесницима конкурса понуђено је да припреме есеј на следеће теме које образлажу однос према руском језику:

– За учеснике Образовног блока за преводиоце руског језика – „Говорни портрет стручњака за руски језик“

– За учеснике Образовног блока за предаваче руског језика и књижевности – „Шта ће бити са светом без руског језика?“

– За учеснике Образовног блока за младе који планирају упис на руске образовне установе – „Учим руски језик: моји трикови“

– За учеснике Образовног блока за младе чији је рад повезан с употребом руског језика, а који планирају заснивање радног односа у Русији – „Моја будућност у Русији“

V Рокови и услови одржавања конкурса

5.1. Конкурс се одржава од 20. новембра 2020. до 6. децембра 2020. Резултати конкурса биће објављени 10. децембра 2020.

5.2. Организациони комитет Конкурса:

– одређује критеријуме оцењивања и организује експертизу радова, материјала и докумената приспелих на конкурс;

– гарантује контролисано поштовање рокова и услова одржавања Конкурса

5.3. Пријем радова на Конкурс врши се путем имејл-адресе са назнаком „Литерарни Конкурс“, e-mail: centreofprojects@gmail.com

Рок предаје есеја: до 6. децембра 2020.

5.4. Организациони комитет Конкурса има право на потпуно или делимично објављивање било ког рада са Конкурса без обавештавања аутора и без исплаћивања икакве надокнаде, као и на коришћење радова у истраживачке сврхе. Својим учешћем на литерарном Конкурсу учесници изражавају сагласност са условима конкурса.

5.5. Организациони комитет Конкурса има право да продужи рок предаје есеја. О томе Организациони комитет Конкурса извештава на званичном сајту Образовног маратона „Актуелна Русија“ у Србији www.actualrussia.rs

VI Садржај конкурса

Ради учешћа на литерарном Конкурсу учесници достављају на имејл-адресу, наведену у т. 5.3. овог Обавештења:

– есеј учесника на задату тему на руском или на српском језику;

– име и презиме, тема есеја у основном тексту писма.

VII Проглашење резултата конкурса

7.1. Победнике конкурса одређује Организациони комитет Конкурса.

7.2. При разматрању радова Организациони комитет узима у обзир следеће критеријуме: самостално размишљање, доследно излагање, правопис и стил, логичко-композициона структура.

Критеријуми писања текста подразумевају коришћење фонта Times New Roman, величина фонта – 14, црна боја; а размак између њих – 1,5.

Дозвољена дужина есеја – највише 1 стр. А4 формата

6.3. По објављивању резултата конкурса биће проглашен победник у сваком образовном блоку. По објављивању резултата победницима биће уручене награде:

  1. место – лаптоп
  2. место – књиге
  3. место – претплата на електронску библиотеку.

Испорука награда врши се на рачун организатора.

6.4. Победници литерарног Конкурса биће објављени на званичном сајту Образовног маратона „Актуелна Русија“ у Србији најкасније до 6. децембра 2020.

6.5. Сви учесници конкурса добијају електронске сертификате о учешћу.

VIII Контакт-подаци Организационог комитета

Координатор Конкурса – Иванова Марија, centreofprojects@gmail.com